วันที่ 9 มีนาคม 2563 บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ได้จัดส่งหมอแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งได้จัดส่งไปยังหลายพื้นที่ดังต่อไปนี้ 👇👇


🌞 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล 🌞

หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160 kVA 3Phase 50Hz 33000 - 400/230V จำนวน 1 เครื่อง

1 2 3

🌞 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร 🌞

หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 kVA 3Phase 50Hz 22000 - 400/230V จำนวน 4 เครื่อง

หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 kVA 3Phase 50Hz 22000 - 400/230V จำนวน 2 เครื่อง

1
2 3
4 5

🌞 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง 🌞

หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 kVA 1Phase 50Hz 22000 - 460/230V จำนวน 15 เครื่อง

1 2 3

🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ ในสินค้า และบริการของเราเสมอมา

ขนส่ง

   
  12.07.2020 Ferienhaus Ostsee
facebook_page_plugin

csvlogo

egat  mealogo pealogo

วันนี้วันนี้42
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้215
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1252
เดือนนี้เดือนนี้2016
ทั้งหมดทั้งหมด300661
18.232.188.89
บริษัท ซีซีหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

31/1 MOO 15

Soi Ramapattana

Kingkaew 45 Rd.

Rachatava

Bangplee

Samutprakarn 10540 
Tel: 0-2738-5480-6 
Fax: 0-2738-5493

ccinfo@cctransformer.co.th

googlemap