Highlightsth

        *สามารถออกแบบและผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานสากล

-ANSI/IEEE   (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

-DIN & VDE    (ประเทศเยอรมนี)

-IEC          (มาตรฐานสากล)

-BS           (ประเทศอังกฤษ)

-JIS          (ประเทศญี่ปุ่น)

-TIS          (ประเทศไทย)

-AS           (ประเทศออสเตรเลีย)

-อื่นๆตามความต้องการของลูกค้า

        *รับประกันคุณภาพ 5 ปี
 

       *ความสำเร็จด้านคุณภาพ

- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 384 – 2543 โดยสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม( สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย )

 1- P   ขนาด ≤ 50 KVA     แรงดัน >12 ≤ 333

3 - P   ขนาด ≤ 2500 KVA แรงดัน ≤ 33 KV

highli01highli02highli03highli04highli05


-  ได้รับมาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ออกแบบและพัฒนา การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำมัน(Oil-immersed distribution transformer) และบริการซ่อม/บำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง(Power transformer)

ISO9001 2015NISO9001 2015URS


   -  ได้รับมาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ออกแบบและพัฒนา การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำมัน(Oil-immersed distribution transformer)และบริการ ซ่อม/บำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง(Power transformer)

ISO 14001 2015 2ISO 14001 2015 1


  -ได้รับใบรับรองผ่านการทดสอบพิเศษ โดย KEMA High-Power Laboratory,Arnhem, The Netherlands สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย

highli10highli11.jpg


-ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 :2017) ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

ISO17025 ไทย1ISO17025 ไทย2


-ได้รับใบฉลากเขียว เป็นฉลากที่ออกให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ผ่านการประเมินและตรวจสอบว่าได้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดที่ทางคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียวประกาศ

Certificate green lable


                   *ทีมงาน

  -ประกอบด้วยวิศวกร และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ทั้งในด้านการออกแบบ การผลิต การซ่อมบำรุง การประกอบติดตั้ง การทดสอบ/ตรวจสอบ หม้อแปลงไฟฟ้ารวมทั้งการประหยัดพลังงาน มากว่า 20 ปี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำ วิเคราะห์หาสาเหตุและสรุปวิธีการแก้ปัญหา ทั้งระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและประหยัดค่าใช้จ่าย

service

         *เครื่องมือ/อุปกรณ์

       บริษัทฯ มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ/คุณภาพสูง ครบทุกกระบวนการในการผลิตและให้บริการ เพื่อให้การวิเคราะห์ การให้คำแนะนำปรึกษา รวมถึงการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความถูกต้อง แม่นยำ มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

 

   
  23.04.2021 Ferienhaus Ostsee
facebook_page_plugin

csvlogo

egat  mealogo pealogo

วันนี้วันนี้254
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้359
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1480
เดือนนี้เดือนนี้5230
ทั้งหมดทั้งหมด367734
3.215.22.151
บริษัท ซีซีหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

31/1 หมู่ 15

ซอย รามาพัฒนา

ถนน กิ่งแก้ว 45

ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

โทร.0-2738-5480-5

แฟกซ์.0-2738-5493,0-2738-5486

ccinfo@cctransformer.co.th

googlemap