repaireboard

 

   -บริการ รับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ตามขนาดกำลังไฟ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของลูกค้า (Transformer upgrade)
   -บริการ ปรับปรุง/แก้ไข ออกแบบพร้อมติดตั้ง ปักเสาพาดสายแรงสูง ทั้ง (Overhead และ Underground)
   -บริการ บำรุงรักษา ปรับปรุง/แก้ไข ออกแบบระบบแรงต่ำพร้อมประกอบติดตั้ง (Design Installation)
   -บริการ หม้อแปลงไฟฟ้าสำรองให้เช่า (Rental Transformer)
   -บริการ ให้คำปรึกษา/แนะนำ ตรวจรับรองความปลอดภัย ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามกฎหมายกำหนด (Consulting)
   -บริการ ปรับปรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สัญญารายปี เพื่อตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง (Preventive Maintenance)
   -บริการ ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าทุกประเภท ทุกระบบ ทุกยี่ห้อ (Maintenance repair and overhual)
   -บริการ ประกอบติดตั้งพร้อมทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า (Installation / Test)
   -งานประกอบ ติดตั้ง หัวเคเบิ้ลพร้อมระบบเดินสายใต้ดิน (Under ground) ทั้งแรงสูง-แรงต่ำ (22-115 KV)
   -งานทดสอบตู้ RMU
   -บริการให้คำปรึกษา ด้านการประหยัดพลังงาน

 

 

 

   
  14.10.2019 Ferienhaus Ostsee
CC Transformer.co.th Only
facebook_page_plugin

csvlogo

egat  mealogo pealogo

วันนี้วันนี้38
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้0
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้38
เดือนนี้เดือนนี้38
ทั้งหมดทั้งหมด198738
18.208.159.25
บริษัท ซีซีหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด