carebord

 

  1.ตรวจดูสารกรองความชื้นหากเสื่อมคุณภาพต้องรีบเปลี่ยน
  2.ตรวจสอบและขันขั้วต่อสายทุกจุด ทั้งด้านแรงสูง และแรงต่ำ ให้กระชับแน่นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการ Arc และ Oxide อันมีผลทำให้หม้อแปลงชำรุดได้
  3.ตรวจสอบและตั้งระยะแกนล่อฟ้าให้ถูกต้อง

  4.ทำความสะอาด  Bushing ทั้งด้านแรงสูง และแรงต่ำ

  5.ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ปรับแรงดัน Tap Changer

  6.ตรวจเช็คประเก็นต่างๆ ทุกจุด

  7.ตรวจดูระดับ และค่าความเป็นฉนวนของน้ำมัน
  8.ตรวจสอบการทำงานของ Buchholz Relay

  9.ตรวจวัดค่าฉนวนระหว่าง

      -ขดลวดแรงสูง และแรงต่ำ

      -ขดลวดแรงสูงกับ Earth

      -ขดลวดแรงต่ำกับ Earth

    ตลอดจนวัดค่าความชื้นภายในว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยหรือไม่

  10.ทำความสะอาดและตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน ตามบริเวณตัวถังโดยรอบ
  11.ตรวจเช็คการทำงานของ เทอร์โมมิเตอร์ พร้อมทั้งดูอุณหภูมิขณะทำงาน
  12.ตรวจเช็คระบบสายดิน
   
  23.04.2021 Ferienhaus Ostsee
facebook_page_plugin

csvlogo

egat  mealogo pealogo

วันนี้วันนี้258
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้359
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1484
เดือนนี้เดือนนี้5234
ทั้งหมดทั้งหมด367738
3.215.22.151
บริษัท ซีซีหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

31/1 หมู่ 15

ซอย รามาพัฒนา

ถนน กิ่งแก้ว 45

ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

โทร.0-2738-5480-5

แฟกซ์.0-2738-5493,0-2738-5486

ccinfo@cctransformer.co.th

googlemap