Vibration test tr.3000

svnew011การทดสอบ

   หม้อแปลงไฟฟ้าทุกเครื่องเมื่อเสร็จจากกระบวนการผลิตเรียบร้อยแล้วจะต้องมี การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าจากโรงงานตามมาตรฐานที่กำหนด และส่งให้การไฟฟ้าฯ ทำการทดสอบ หรือตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะส่งให้ลูกค้า ซึ่งจะมีอยู่ 2 วิธี

1.การทดสอบประจำจากโรงงาน ตามมาตรฐานกำหนดดังนี้

 -การวัดค่าความต้านทานของขดลวด

 -การวัดค่าแรงดันอิมพีแดนซ์

 -การวัดค่าความสูญเสียกำลังไฟฟ้ามีโหลด

 -การวัดค่าความสูญเสียกำลังไฟฟ้าไม่มีโหลด

 -การวัดกระแสไม่มีโหลด

 -การวัดค่าความต้านทานของฉนวน

 -การวัดอัตราส่วนของแรงดัน

 -การตรวจสอบโพลาริตี้ และกลุ่มเวคเตอร์

 -การทดสอบความทนต่อแรงดันเกิน

 -การทดสอบความทนต่อแรงดันจากตัวจ่ายอื่น

 inspector

svnew02

 2.การทดสอบเฉพาะแบบ

      จะกระทำต่อเมื่อลูกค้าต้องการโดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ หรือผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าครั้งละมากๆ โดยจะทำการสุ่มตัวอย่างมาทดสอบ

 -การทดสอบอุณหภูมิเพิ่ม

 -การทดสอบความทนต่อแรงดันอิมพัลซ์

 -การทดสอบระดับของเสียง

 

 

 

 

 

 

   
  23.04.2021 Ferienhaus Ostsee
facebook_page_plugin

csvlogo

egat  mealogo pealogo

วันนี้วันนี้264
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้359
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1490
เดือนนี้เดือนนี้5240
ทั้งหมดทั้งหมด367744
207.46.13.103
บริษัท ซีซีหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

31/1 หมู่ 15

ซอย รามาพัฒนา

ถนน กิ่งแก้ว 45

ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

โทร.0-2738-5480-5

แฟกซ์.0-2738-5493,0-2738-5486

ccinfo@cctransformer.co.th

googlemap