Vibration test tr.3000

svnew011การทดสอบ

   หม้อแปลงไฟฟ้าทุกเครื่องเมื่อเสร็จจากกระบวนการผลิตเรียบร้อยแล้วจะต้องมี การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าจากโรงงานตามมาตรฐานที่กำหนด และส่งให้การไฟฟ้าฯ ทำการทดสอบ หรือตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะส่งให้ลูกค้า ซึ่งจะมีอยู่ 2 วิธี

1.การทดสอบประจำจากโรงงาน ตามมาตรฐานกำหนดดังนี้

 -การวัดค่าความต้านทานของขดลวด

 -การวัดค่าแรงดันอิมพีแดนซ์

 -การวัดค่าความสูญเสียกำลังไฟฟ้ามีโหลด

 -การวัดค่าความสูญเสียกำลังไฟฟ้าไม่มีโหลด

 -การวัดกระแสไม่มีโหลด

 -การวัดค่าความต้านทานของฉนวน

 -การวัดอัตราส่วนของแรงดัน

 -การตรวจสอบโพลาริตี้ และกลุ่มเวคเตอร์

 -การทดสอบความทนต่อแรงดันเกิน

 -การทดสอบความทนต่อแรงดันจากตัวจ่ายอื่น

 inspector

svnew02

 2.การทดสอบเฉพาะแบบ

      จะกระทำต่อเมื่อลูกค้าต้องการโดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ หรือผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าครั้งละมากๆ โดยจะทำการสุ่มตัวอย่างมาทดสอบ

 -การทดสอบอุณหภูมิเพิ่ม

 -การทดสอบความทนต่อแรงดันอิมพัลซ์

 -การทดสอบระดับของเสียง

 

 

 

 

 

 

   
  14.10.2019 Ferienhaus Ostsee
CC Transformer.co.th Only
facebook_page_plugin

csvlogo

egat  mealogo pealogo

วันนี้วันนี้39
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้0
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้39
เดือนนี้เดือนนี้39
ทั้งหมดทั้งหมด198739
18.208.159.25
บริษัท ซีซีหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด