engineer1 เพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า มีรูปแบบที่ทันสมัยตามยุคในปัจจุบัน มีความแม่นยำในการออกแบบและมีความคงทนต่อการใช้งาน บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด จึงนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบทางด้านวิศวกรรม และการควบคุมการผลิตควบคุมคุณภาพเก็บข้อมูลทางสถิติ ผลการตรวจสอบและการบริการหลังการติดตั้ง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการพัฒนานำเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้เพื่อที่จะเพิ่ม ประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

    ความมุ่งหมายในการสร้างหม้อแปลงไฟฟ้า ก็เพื่อที่จะใช้ในการถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าจากวงจรหนึ่งไปสู่อีกวงจรหนึ่งโดย การเหนี่ยวนำ ซึ่งอาศัยการเปลี่ยนแปลงเส้นแรงแม่เหล็ก โดยการจัดให้คอยล์สองคอยล์ของหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ในวงจรแม่เหล็กเดียวกัน

 engineer02

     เพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า มีรูปแบบที่ทันสมัยตามยุคในปัจจุบัน มีความแม่นยำในการออกแบบและมีความคงทนต่อการใช้งาน บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด จึงนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบทางด้านวิศวกรรม และการควบคุมการผลิตควบคุมคุณภาพเก็บข้อมูลทางสถิติ ผลการตรวจสอบและการบริการหลังการติดตั้ง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการพัฒนานำเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้เพื่อที่จะเพิ่ม ประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

    ความมุ่งหมายในการสร้างหม้อแปลงไฟฟ้า ก็เพื่อที่จะใช้ในการถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าจากวงจรหนึ่งไปสู่อีกวงจรหนึ่งโดย การเหนี่ยวนำ ซึ่งอาศัยการเปลี่ยนแปลงเส้นแรงแม่เหล็ก โดยการจัดให้คอยล์สองคอยล์ของหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ในวงจรแม่เหล็กเดียวกัน

 

 

 

 

 

 

 

   
  20.09.2020 Ferienhaus Ostsee
facebook_page_plugin

csvlogo

egat  mealogo pealogo

วันนี้วันนี้40
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้134
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1626
เดือนนี้เดือนนี้4686
ทั้งหมดทั้งหมด317518
3.231.167.166
บริษัท ซีซีหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

31/1 หมู่ 15

ซอย รามาพัฒนา

ถนน กิ่งแก้ว 45

ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

โทร.0-2738-5480-5

แฟกซ์.0-2738-5493,0-2738-5486

ccinfo@cctransformer.co.th

googlemap