งานซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 25000-30000 KVA.

บริษัท ไอซิน ทากาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปประกง จำกัด

หน่วยงาน อมตะนคร จ.ชลบุรี วันที่ 8 ตุลาคม 2559

 

SV 1 NEW 640x360

 

SV 2 NEW 640x360

 

SV 3 NEW 640x360

 

SV 4 NEW 640x360

31/1 หมู่ 15

ซอย รามาพัฒนา

ถนน กิ่งแก้ว 45

ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

โทร.0-2738-5480-5

แฟกซ์.0-2738-5493,0-2738-5486

ccinfo@cctransformer.co.th