Big Cleaning Day

 

        กิจกรรม 5 ส เป็นการร่วมมือของพนักงานในองค์กร (ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด) เพื่อก่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี ปลอดภัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต ประกอบไปด้วย 5 หัวข้อหลักดังนี้

สะสาง   (SERI)  คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป

สะดวก   (SEITON)  คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ทำงาน ให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวก และ ปลอดภัย

สะอาด   (SEISO)  คือ การทำความสะอาด   เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ทำงาน

สุขลักษณะ  (SEIKETSU)   คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป

สร้างนิสัย   (SHITSUKE)   คือ การอบรม   สร้างนิสัยในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

 • ประโยชน์จากการทำกิจกรรม 5 ส

  1. บุคลากรจะทำงานได้รวดเร็วขึ้น มีความถูกต้องในการทำงานมากขึ้น บรรยากาศและสภาพแวดล้อมดีขึ้น
  2. เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในหน่วยงานมากขึ้น
  3. บุคลากรจะมีระเบียบวินัยมากขึ้น ตระหนักถึงผลเสียของความไม่เป็นระเบียบในสถานที่ทำงาน ต่อการเพิ่มผลผลิต และถูกกระตุ้นให้ปรับปรุงระดับความสะอาดของสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น
  สถานที่ทำงานสะอาด ปลอดภัยและเห็นปัญหาเรื่องคุณภาพอย่างชัดเจน
 • bigclean1
 • *กำหนดการทำความสะอาดในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. – 16.00 น.*

  อย่าลืมแต่งตัวให้ทะมัดทะแมง เตรียมผ้าปิดจมูกและอุปกรณ์การสะสางให้พร้อม แล้วพบกันวัน BigCleaning Day

 • bigclean2
CC Transformer.co.th Only
facebook_page_plugin

csvlogo

egat  mealogo pealogo

วันนี้วันนี้41
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้0
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้41
เดือนนี้เดือนนี้41
ทั้งหมดทั้งหมด198741
18.208.159.25
บริษัท ซีซีหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

31/1 หมู่ 15

ซอย รามาพัฒนา

ถนน กิ่งแก้ว 45

ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

โทร.0-2738-5480-5

แฟกซ์.0-2738-5493,0-2738-5486

ccinfo@cctransformer.co.th