บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด

ที่อยู่ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี หม้อแปลง 8000 kVA ระบบ 22000/12700-3300 v. Ynd 1

ขอขอบคุณที่ใช้สินค้า และ บริการของเรา

 

 

8000 ynd1

 

บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้าจำกัด

 

31/1 หมู่ 15

ซอย รามาพัฒนา

ถนน กิ่งแก้ว 45

ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

โทร.0-2738-5480-5

แฟกซ์.0-2738-5493,0-2738-5486

ccinfo@cctransformer.co.th