vision

 

วิสัยทัศน์

     

      เป็นผู้นำการผลิตและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยการให้บริการที่ดีเยี่ยม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

 

 

 พันธกิจ

 

- ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์หม้อแปลงที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ในระดับสากล

- บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า และให้บริการอย่างเต็มความสามารถ

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

- ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

- รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 

ค่านิยมร่วม

 

   - รักองค์กร     - มีมนุษย์สัมพันธ์

- ซื่อสัตย์       - ทำงานเป็นทีม

 

 

 

   
  23.04.2021 Ferienhaus Ostsee
facebook_page_plugin

csvlogo

egat  mealogo pealogo

วันนี้วันนี้253
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้359
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1479
เดือนนี้เดือนนี้5229
ทั้งหมดทั้งหมด367733
3.215.22.151
บริษัท ซีซีหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

31/1 หมู่ 15

ซอย รามาพัฒนา

ถนน กิ่งแก้ว 45

ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

โทร.0-2738-5480-5

แฟกซ์.0-2738-5493,0-2738-5486

ccinfo@cctransformer.co.th

googlemap