800

สอบถามข้อมูลหม้อแปลงและราคา

OIL IMMERSED TRANSFORMER HERMETICALLY SEAL TYPE

800 kVA 3Phase 50Hz 22000 - 400/230V

 
LENGTH  (L) = 1880 mm.
WIDTH (W) = 1190 mm.
HEIGHT (H) = 1480 mm.
TOTAL WEIGHT = 2650 Kg.
OIL VOLUME = 650 Litre
POWER RATED = 800 Kva
NO LOAD LOSSES = 1600 Watt
LOAD LOSSES AT 75°C
= 11000 Watt
IMPEDANCE AT 75°C
= 4.00 & ±10 %
EFFICIENCY (P.F.=1) 1/2 Load
= 98.92 %
EFFICIENCY (P.F.=1) full Load
= 98.45 %
VOLTAGE REGULATION AT FULLLOAD (P.F.=1)(%) = 1.54 %
NOISE LEVEL = ≤ 57 dB (A)
facebook_page_plugin

csvlogo

egat  mealogo pealogo

31/1 หมู่ 15

ซอย รามาพัฒนา

ถนน กิ่งแก้ว 45

ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

โทร.0-2738-5480-5

แฟกซ์.0-2738-5493,0-2738-5486

ccinfo@cctransformer.co.th

googlemap