250

สอบถามข้อมูลหม้อแปลงและราคา

OIL IMMERSED TRANSFORMER HERMETICALLY SEAL TYPE

250 kVA 3Phase 50Hz 22000 - 416/240V.

 
LENGTH  (L) = 1350 mm.
WIDTH (W) = 710 mm.
HEIGHT (H) = 1250 mm.
TOTAL WEIGHT = 1130 Kg.
OIL VOLUME = 240 Litre
POWER RATED = 250 Kva
NO LOAD LOSSES = 360 Watt
LOAD LOSSES 75°C
= 2750 Watt
IMPEDANCE AT 75°C
= 4.00 & ±10 %
EFFICIENCY (P.F.=1) 1/2 Load
= 99.17 %
EFFICIENCY (P.F.=1) full Load
= 98.77 %
VOLTAGE REGULATION AT FULLLOAD (P.F.=1)(%) = 1.17 %
NOISE LEVEL = ≤ 55 dB (A)
facebook_page_plugin

csvlogo

egat  mealogo pealogo

31/1 หมู่ 15

ซอย รามาพัฒนา

ถนน กิ่งแก้ว 45

ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

โทร.0-2738-5480-5

แฟกซ์.0-2738-5493,0-2738-5486

ccinfo@cctransformer.co.th

googlemap