บริษัท

 

company

 

readthai

วิสัยทัศน์

 

vision

 

readthai

 จุดเด่นของบริษัท

 

sr001

 

 readthai

Big Cleaning Day 29-12-2559
Big Cleaning Day &n
CCTRANSFORMER BIG CLEANING DAY
การทำ BIG

 select transformer

 ข้อควรพิจารณาในการเลือกซื้อ/ใช้ หม้อแปลงไฟฟ้า

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้รู้ถึงข้อเท็จจริง ของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบเดิม และ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบใหม่

2.เพื่อให้รู้ถึงการคำนวณหาค่าความสูญเสีย และค่าไฟฟ้า

3.เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อ หรือเปลี่ยนหม้อแปลง

 

เข้าอ่าน PDF

CC Transformer.co.th Only
   
  20.01.2018 Ferienhaus Ostsee

egat  mealogo pealogo

วันนี้วันนี้158
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้318
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1786
เดือนนี้เดือนนี้5448
ทั้งหมดทั้งหมด55942
54.226.41.91
บริษัท ซีซีหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

31/1 หมู่ 15

ซอย รามาพัฒนา

ถนน กิ่งแก้ว 45

ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

โทร.0-2738-5480-5

แฟกซ์.0-2738-5493,0-2738-5486

ccinfo@cctransformer.co.th