บริษัท

 

company

 

readthai

วิสัยทัศน์

 

vision

 

readthai

 จุดเด่นของบริษัท

 

sr001

 

 readthai

Big Cleaning Day 29-12-2559
Big Cleaning Day &n
CCTRANSFORMER BIG CLEANING DAY
การทำ BIG

 tr mainten

 การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้รู้ว่าส่วนไหนของหม้อแปลงที่ต้องมีการตรวจเช็คหรือต้องเปลี่ยน

2.เพื่อให้ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนของการตรวจเช็ค

3.เพื่อช่วยในการตัดสินใจถึงระยะเวลาที่ต้องทำการตรวจเช็คอย่างเหมาะสมเพื่อยืดอายุการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า

 

เข้าอ่าน PDF

   
  14.10.2019 Ferienhaus Ostsee
CC Transformer.co.th Only
facebook_page_plugin

csvlogo

egat  mealogo pealogo

วันนี้วันนี้37
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้0
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้37
เดือนนี้เดือนนี้37
ทั้งหมดทั้งหมด198737
18.208.159.25
บริษัท ซีซีหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

31/1 หมู่ 15

ซอย รามาพัฒนา

ถนน กิ่งแก้ว 45

ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

โทร.0-2738-5480-5

แฟกซ์.0-2738-5493,0-2738-5486

ccinfo@cctransformer.co.th